Elektroniczne szkolenie biblioteczne obejmuje zagadnienia związane z organizacją, funkcjonowaniem Biblioteki oraz zasadami korzystania z jej zbiorów oraz oferowanych usług. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

Celem szkolenia bibliotecznego jest przygotowanie do samodzielnego i efektywnego korzystania z zasobów Biblioteki ANS, kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji o zbiorach bibliotecznych, sięgania po zasoby bibliotek naukowych oraz cyfrowych.

Warunkiem odbycia szkolenia bibliotecznego, jest zaliczenie Testu składającego się z 20 pytań (należy udzielić minimum 12 poprawnych odpowiedzi) i wysłanie go e-mailem do biblioteki biblioteka@ans-gniezno.edu.plBiblioteka dodaję na prośbę wykładowców wskazane przez nich materiały do literatury danego przedmiotu. Zamieszczone skany pochodzą ze zbiorów  Biblioteki ANS Gniezno.