Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

moodle ANS

Problemy dot. platformy e-learningowej Moodle proszę przesyłać na: moodle@ans-gniezno.edu.pl 

    Available courses

    Kurs BHP dla studentów ANS pierwszego roku, którzy nie mają zaliczenia z BHP.rok akademicki 2022/2023r.

    W ramach zajęć studenci zapoznają się z teorią i podstawowymi metodami badań operacyjnych. Nabędą umiejętności poprawnego klasyfikowania i formułowania wybranych, rzeczywistych problemów decyzyjnych (optymalizacyjnych) oraz problemów szeregowania zadań. Ponadto będą w stanie wybrać metodę  lub właściwy algorytm do rozwiązania sformułowanego problemu.