Kurs.

Wychowanie fizyczne

Autor kursu - Andrzej  Drygała

Prowadzący kurs -  Andrzej  Drygała

Kierunek :

 1.  Fizjoterapia

 2. Studenci I roku  studiów inżynierskich

Zasady zaliczenia :

Systematyczny  i  aktywny udział w zajęciach sportowych oraz poznanie zagadnień z  działu Edukacja  Zdrowotna które mają wpływ  na :

- prawidłowy rozwój fizyczny

-  sprawność  fizyczną

- aktywność  fizyczną

- zdobycie niezbędnej  wiedzy  i umiejętności  z zakresu  zachowań  prozdrowotnych

- opracowania  zadanych  prac


Wymiana  informacji  drogą  mailową  ( a.drygala@pwsz.gniezno.edu.pl  lub  andrzejdrygala@wp.pl )

Celem zajęć jest  utrzymanie  sprawności  fizycznej  poprzez ćwiczenie w domu oraz w terenie na  podstawie  przesłanych informacji

Z powodu braku możliwości prowadzenia zajęć na basenie proponuję zadbanie o własną sprawność ogólną w  formie ćwiczeń indywidualnych w domu i w terenie

Ćwiczenia  Podnoszące sprawność ogólną ;

 Ćwiczenia ogólnorozwojowe -Trening interwałowy - Tabata dla początkujących

 https://www.youtube.com/watch?v=NpU0B6rno1U

Proszę również wykonać test  sprawności Zuchory

Powodzenia.


Kurs:  Wychowanie fizyczne 

Kierunki: 

 1. Fizjoterapia I rok / semestr II
 2. Studenci I roku studiów inżynierskich

 • piłka siatkowa
 • piłka nożna
 • piłka nożna - reprezentacja PWSZ


Zasady zaliczenia: 

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach sportowych oraz poznanie zagadnień z działu - "Edukacja Zdrowotna", które mają wpływ na:

 • prawidłowy rozwój fizyczny
 • sprawność fizyczną
 • aktywność fizyczną
 • zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu zachowań prozdrowotnych

Ponadto:

 • opracowania zadanych prac
 • test wiedzowy z przepisów podanych dyscyplin


Celem zajęć są ćwiczenia fizyczne w domu na podstawie przesłanych linków, zagadnienia z "Edukacji Zdrowotnej" - referaty na ocenę, a także testy wiedzowe z przepisów.

Wymiana informacji możliwa także drogą mailową:

 • m.lesniczak@pwsz-gniezno.edu.pl
 • lesniczakmd@poczta.onet.pl


Autor kursu i prowadzący: Marek Leśniczak